Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

MAYSKÝ KALENDÁŘ

Mayský kalendář byl v zásadě dvojí  a používaly se oba souběžně ve vzájemné kombinaci .

Dále k nim byl užíván rovněž dlouhý počet a také tzv. velmi dlouhý počet .

Jejich obdoba je rovněž v aztéckém kalendáři , popsaném v samostatném článku .

Posvátný dvěstě šedesáti denní , zvaný TZOLKIN a sluneční třista šedesáti pěti denní HAAB .

Pozn. Jelikož zdůrazňují mayské národy  přítomnost učitelů z vesmíru (přinesli jim vědění) , není vyloučené , že ten 260 denní není pozemské provenience , ale snad odpovídal roku s „jejich“ dny na domovské planetě učitelů z vesmíru  , je to jedna z možností .

Symboly jednotlivých dní byly v podstatě ty , které použili později i ostatní národy , tj. Mixtékové , Zapotékové , Otomí , Purehpecheové (Taraskové) a také NAHUATLEM hovořící , tj. Mexikové , později řečení Aztékové , Acolhuové , Tepanekové , Texcaltékové  (později řečení Tlaxcaltékové) .

U jednotlivých národů se v některých znameních lišily symboly , ale to je dáno jejich tradicí , v zásadě jsou symboly pro jednotlivá znamení shodná .

Názvy jednotlivých dní  260 denního roku TZOLKIN  :

01    IMIX´           cocodrillo – krokodýl

02    IK´               viento –  vítr

03    AK´B´AL      obscuro , noche – tma , noc

04    K´AN            maís – kukuřice

05    CHIKCHAN    serpiente de nube –  oblačný had (pozn. had je též KAAN (v lakandoonštině) , CHAN je v yucatecké mayštině )

06    KIMI             muerte  – smrt

07    MANIK´        venado – jelen

08    LAMAT         Venus  – Venuše ( také jí říkali Xamen Ek – Estrella obscura – Hvězda tmavá)

09    MULUC          agua –  voda

10    OC                perro – pes

11    CHUEN          mono  – opice

12    EB´               lluvia – déšť

13    B´EN             verde , joven maís , simiente –  zelený , mladá kukuřice , semeno

14    IX                  jaguar – jaguár

15    MEN              águila – orel

16    KIB´             razón –  moudrost

17    KAB´AN        tierra –  země

18    ETZ´NAB´     cuchillo obsidiano  –  pazourkový nůž

19    KAUAK          tempestad , tormenta  – bouře

20    AHAU          seňor , gobernante , Sol – pán , vladař , Slunce 

 

 Grafické vyjádření jednotlivých symbolů je následující :

 

IMIX
IMIX

 1. SYMBOL     IMIX

 

 

IK
IK

2. SYMBOL  IK 

 

 

 

 

AKBAL
AKBAL

3. SYMBOL  AKBAL 

 

 

 

 

KAN
KAN

4. SYMBOL  KAN 

 

 

 

 

CHICCHAN
CHICCHAN

5. SYMBOL  CHICCHAN 

 

 

 

 

KIMI
KIMI

6.SYMBOL  KIMI 

 

 

 

  

MANIK
MANIK

  7. SYMBOL  MANIK

 

 

 

 

LAMAT
LAMAT

8. SYMBOL  LAMAT 

 

 

 

 

MULUC
MULUC

9. SYMBOL  MULUC 

 

 

 

OC
OC

10. SYMBOL  OC 

 

 

 

 

CHUEN
CHUEN

11. SYMBOL  CHUEN 

 

 

 

 

EB
EB

12.  SYMBOL  EB 

 

 

 

 

BEN
BEN

13. SYMBOL  BEN 

 

 

  

 

IX
IX

14.  SYMBOL  IX

 

 

 

 

MEN
MEN

15. SYMBOL   MEN

 

 

 

 

KIB

KIB

 16. SYMBOL KIB
 

 

 

 

 

KABAN
KABAN

17.SYMBOL  KABAN

 

 

 

 

ETZNAB
ETZNAB

 18. SYMBOL  ETZNAB

 

 

 

 

KAUAK
KAUAK

 19. SYMBOL  KAUAK

 

 

 

 

AHAU
AHAU

 20. SYMBOL AHAU

 

 

 

 

K  těmto dnům se pak přiřazovala čísla od 1 do 13

 

Tedy :

 • 1 Imix jako první den TZOLKINu
 • 2 Ik
 • 3 Akbal
 • 4 Kan
 • 5 Chicchan
 • 6 Cimi
 • 7 Manik
 • 8 Lamat
 • 9 Muluc
 • 10 Oc
 • 11 Chuen
 • 12 Eb
 • 13 Ben jako 13. den TZOLKINu
 • 1 Ix jako 14. den TZOLKINu
 • 2 Men
 • 3 Cib
 • 4 Caban
 • 5 Eznab
 • 6 Cauac
 • 7 Ahau
 • 8 Imix
 • 9 Ik
 • 10 Akbal
 • 11 Kan

 • 9 Cib
 • 10 Caban
 • 11 Eznab
 • 12 Cauac
 • 13 Ahau jako 260. den TZOLKINu

Všechny kombinace se takto prostřídaly za 260 dní .

Názvy jednotlivých dvacetidenních měsíců a jednoho pětidenního měsíce slunečního roku HAAB :

Ještě přeložím jednotlivé názvy , je více verzí (i v Tzolkinu)

POP

UO

ZIB

ZOTZ

ZEC

XUL

YAXKIN – nuevo Sol , día – nové Slunce, nový den (není bez zajímavosti, co slovo vlastně znamená , totiž nové Slunce , tedy nový den, jelikož pochopitelně nový , tedy následující den začně s objevením se nového slunce na horizontu)

MOL

CHEN

YAX

ZAC

ZEH

MAC

KANKIN

MUAN

PAX

KAYAB

KUMKU

UAYEB     

 

 Symboly pro jednotlivé měsíce 365 denního slunečního roku HAAB jsou zobrazeny níže :

Měsíce první až osmnáctý mají po dvaceti dnech .

Měsíc devatenáctý má pět dní .

 

 

POP

POP

 SYMBOL 1. MĚSÍCE POP  

  

  

UO

UO

  SYMBOL 2. MĚSÍCE UO

  

  

  

  

ZIP

ZIP

 
SYMBOL  3. MĚSÍCE ZIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOTZ

ZOTZ

 
 SYMBOL  4. MĚSÍCE ZOTZ
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 TZEC
      SYMBOL  5. MĚSÍCE  TZEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XUL
XUL
 

 SYMBOL  6. MĚSÍC XUL

YAXKIN
YAXKIN

 

 SYMBOL  7. MĚSÍCE YAXKIN

MOL
MOL

 

 SYMBOL  8. MĚSÍCE MOL

 

 

 

 

 

CHEN

CHEN

SYMBOL  9. MĚSÍCE CHEN 

 

 

 

 

 

 

YAX

YAX

SYMBOL  10. MĚSÍCE YAX 

ZAC
ZAC

 

 SYMBOL  11. MĚSÍCE ZAC

CEH
CEH

 

 SYMBOL  12. MĚSÍCE CEH

 

 

 

 

 

 

 

MAC

MAC

SYMBOL  13. MĚSÍCE MAC 

 

 

 

 

 

KANK

KANKIN

 SYMBOL  14. MĚSÍCE KANKIN

MUAN

MUAN

 SYMBOL  15. MĚSÍCE MUAN

PAX
PAX

 

 SYMBOL  16. MĚSÍCE PAX

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYAB

KAYAB

 SYMBOL  17. MĚSÍCE KAYAB

CUMKU
CUMKU

 

 SYMBOL 18. MĚSÍCE CUMKU

 

 

 

 

 

  

 

UAYEB

UAYEB

SYMBOL 19. MĚSÍCE UAYEB , tento měsíc se zařazoval na konec roku a měl pouze pět dní , které byly považovány za nešťastné , resp. neužitečné a nedoporučovala se zahajovat jakákoliv práce

Při nastavení počátečního data 4 AHAU proti 8 CUMKU se v důsledku této okolnosti mohou vždy setkat jen určité dny TZOLKINu s určitými dny HAABu .

Tedy

Dny Tzolkinu IK , MANIK , EB , CABAN  se potkají v měsících HAABu  s pořadím dne 0 , 5 , 10 , 15

Dny Tzolkinu AKBAL , LAMAT, BEN , EZNAB se potkají v měsících HAABu s pořadím dne 1 , 6 , 11 , 16

Dny Tzolkinu KAN , MULUK , IX , CAUAC se potkají v měsících HAABu s pořadím dne 2 , 7 , 12 , 17

Dny Tzolkinu AHAU , CHICCHAN , OC , MEN se potkají v měsících HAABu s pořadím dne 3 , 8 , 13 , 18

Dny Tzolkinu IMIX , CIMI , CHUEN , CIB se potkají v měsících HAABu s pořadím dne 4 , 9 , 14 , 19  .

Ještě přeložím názvy uinalů

Názvy a odvození pro velký (také dlouhý)  počet (dní) – cálculo largo (de días)

KIN  – día – den          1 den

UINAL – veintena – dvacetice – 20 dní

TUN  – piedra – kámen – 360 dní  – 18 uinalob – 18 uinalů , název kámen byl zvolen coby časová jednotka proto, že jeden rok byl zaznamenán na plochý kámen – chaaltun , tedy chaal + tun a tudíž tun také znamená časový úsek „rok“  (360 denní) .

KATUN  – veinte piedras – hun kal tunob – 20 tunob – (hun)+ka(l) +tun(ob)  – 20 tunů – 7200 dní , od slova kal – 20 , ale v jiné souvislosti vždy píše se hun kal , jednou dvacet a z Pl. -ob učinili Sg.(asi jako kdybychom řekli tisíc metrů je tisícimetr , tedy kilometr) a udělali z toho nový pojem v Sg. , to proto, že u příležitosti nového roku vztyčili stélu (plochý kámen) s kalendářním datem , tedy od slova kal , značící řádovou číslovku 20 , tedy 20^1 , ostatně u nás se u příležitosti Nového roku pořizují nové kalendáře (i když papírové) .

BACTUN – cuatro ciento piedras – čtyřista tunů – 144 000 dní – od slova bac – 400 , tedy 20^2

PICTUN – ocho mil piedras – osm tisíc tunů – 2 880 000 dní – od slova pic – 8000 , tedy 20^3

CALABTUN – ciento sesenta mil piedras – 160 000 tunů – 57 600 000 dní , ale nevím , zda calab značí řádovou číslovku 160 000 , tedy 20^4

KINCHILTUN  – tres miliones dos cientos mil piedras – 3 200 000 tunů – 1 152 000 000 dní , ale nevím ,zda kinchil značí další řádovou číslovku 3 200 000 , tedy 20^5

ALAUTUN  – sesenta cuarto miliones piedras –  64 000 000 tunů – 23 040 000 000 dní , ale nevím , zda alau značí řádovou číslovku 64 000 000 , tedy 20^6

HABLATUN – una miliarda dos cientos ochenta miliones piedras – 1 280 000 000 tunů , ale nevím , zda habla je další řádová číslovka 1 280 000 000 , tedy 20^7

 Od řádu 20^4 je to tzv. velmi dlouhý počet – mucho largo cálculo , někde uvádí od řádu 20^3

Zde je uveden příklad , jak Mayové používali datum v běžné podobě a níže , jak vypadá tzv. dlouhý počet ve srovnání s naším kalendářem :

Tedy , vzala se kombinace dne dle TZOLKINu  a kombinace dne dle HAABu

Dále

V TZOLKINu  se přiřazovala jednotlivá čísla od jedné do třinácti

Takže bylo

1 IMIX

2 IK

13 BEN

1 IK

atd.

V HAABu se k jednotlivým měsícům přiřazovala čísla sice v počtu dvaceti , ale od nuly do devatenácti

Tedy

0 POP

1 POP

19 POP

0  UO

1 UO

19 UO

0  CUMKU

1 CUMKU

19  CUMKU

0 UAYEB

1 UAYEB

2  UAYEB

3  UAYEB

4  UAYEB

0  POP

1  POP

atd.

Ještě zbývá dořešit otázku , jak přiřadili např. 1 IMIX k datu v TZOLKINu , tj. zda proti 1 IMIX bylo 0 POP či jiný údaj TZOLKINu , např 4 UAYEB .

Vědci uvádí , že Mayové začali kalendář nastavením 4 AHAU proti 8 CUMKU  a to byl jako první den i v dlouhém počtu i velmi dlouhém počtu .

pak další den je 5 IMIX  proti 9 CUMKU a to je druhý den

další 6 IK proti 10 CUMKU  a tak stále dál .

Celá tato kombinace se prostřídá za 52 let , tedy za 18 980 dní .

A na cyklu zvaném dlouhý počet naskakují dny stále dál , čili nejprve jsou u všech řádových jednotek nuly a těchto 18 980 dní je tedy 2 KATUN 12 TUN 13 UINAL 0 KIN , u všech vyšších řádů jsou samé nuly .

S každým tímto 52 letím pak přibyde k této uvedené hodnotě ta samá hodnota a jelikož si Mayové též všimli zlomku dne nad 365 dní v rámci slunečního roku , tak ještě po jisté době přidali další den do velkého počtu .

Ukázka konkrétního soudobého data v mayském kalendáři , kdy byl stanoven styčný bod na základě přiřazení mayského data v minulosti v době misionáře Diegy de Landa  k evropskému kalendáři  :
cykly

  PŘIŘAZENÍ HAABu a TZOLKINu

 

 
 
 
17.  května 2009       odpovídá       3  KIMI (v TZOLKINu) proti 4 ZIP (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 6 KIN 
18. května 2009        odpovídá       4 MANIK  (v TZOLKINu) proti 5 ZIP  (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 7 KIN
19. května 2009        odpovídá       5 LAMAT (v TZOLKINu) proti 6 ZIP (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 8 KIN
20. května 2009        odpovídá      6 MULUC(v TZOLKINu) proti 7 ZIP (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 9 KIN
21. května 2009        odpovídá       7 OC (v TZOLKINu) proti 8 ZIP (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 10KIN
22. května 2009        odpovídá       8 CHUEN  (v TZOLKINu) proti  9 ZIP  (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 6 UINAL 11 KIN
 
*****
 
20. listopadu 2009   odpovídá       8  BEN (v TZOLKINu) proti 11 CEH (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 15 UINAL 13 KIN 
07. března 2009    odpovídá       10  MEN (v TZOLKINu) proti 18 KAYAB (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 2 UINAL 15 KIN 
08. června 2009    odpovídá       12  LAMAT (v TZOLKINu) proti 6 ZOTZ (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 7 UINAL 8 KIN 
09. ledna 2009   odpovídá       5  ETZNAB (v TZOLKINu) proti 1 MUAN (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 15 TUN 17 UINAL 18 KIN 
12. listopadu  2009    odpovídá      13  CHICCHAN (v TZOLKINu) proti 3 CEH (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 16 TUN 15 UINAL 5 KIN 
 
 
*****
 
20. listopadu 2010   odpovídá       9  ETZNAB (v TZOLKINu) proti 11 CEH (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 17 TUN 15 UINAL 18 KIN 
07. března 20010   odpovídá       11  AHAU (v TZOLKINu) proti 18 KAYAB (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 17 TUN 3 UINAL 0 KIN 
08. června 2010    odpovídá       13  BEN (v TZOLKINu) proti 6 ZOTZ (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 17 TUN 7 UINAL 13 KIN 
09. ledna 2010   odpovídá      6  AKBAL (v TZOLKINu) proti 1 MUAN (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 17 TUN 0 UINAL 3 KIN 
12. listopadu  2010   odpovídá      1  OC (v TZOLKINu) proti 3 CEH (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 17 TUN 15 UINAL 10 KIN 
 
 
22. dubna 2011   odpovídá        6  CHUEN  (v TZOLKINu) proti 19 POP (v HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 18 TUN 5 UINAL 11 KIN 
 
 
22. dubna 2011   odpovídá        1  ETZ´NAB   (v TZOLKINu) proti 6 KAYAB   (v  HAABu) a to je 12 BACTUN 19 KATUN 19 TUN 2 UINAL 18 KIN 
 
 
 
Ještě dohledám , jak vypadá nastavení pro velmi dlouhý  počet a dále také , podle jakého pravidla přiřazovali samostatné dny pro vyrovnání v důsledku nastřádaných zlomků dne .
 
 
 **************
 

 Zde je ukázka mayského písma, jak bylo rozpoznáno , prozatím .

Znaků je pochopitelně mnohem více, jelikož abeceda v tomto písmu je souhrnem čtyř typů znaků , a sice těch , jež představují samostatný zvuk , tj. samohlásku , resp. souhlásku .

Dalším typem je kombinace souhlásky a k ní přidružené samohlásky .

Dalším , zde nezobrazeným typem , jsou znaky , jež  představují celé slovo , resp. krátkou větu .

A dalším typem , zde rovněž nezobrazeným , jsou znaky, jež představují část slova , jež tvoří jako vnořený řetězec současně slovo , s daným slovem ale nesouvisející .

 
 
 
MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA

MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA
 
MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA

MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA
MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA

MAYSKÁ ABECEDA , JAK BYLA PROZATÍM ROZPOZNÁNA
 

12 května, 2009 - Posted by | Zajímavosti z Mexica

komentářů 35 »

 1. skvělá práce,jedna z mála stránek,kde je to sepsáno tak pěkně.

  komentář od nazgul | 7 června, 2009

 2. Dobrý den ,jsem rád ,že se Vám líbil článek o mayském kalendáři , rád jej ještě dopíši ve vztahu k době oběhu Venuše jako další cyklus , který Mayové sledovali .
  Těmito věcmi jsem se naštěstí zabýval ještě v době , kdy sice nebyl internet , ale zase nemusil jsem nezbytně vydělávat peníze, což je činnost, která vlastně člověka zdržuje od zkoumání a měl jsem tak o dost víc času .
  Tím se mohu v tom lépe dnes orientovat , když času je méně .
  Děkuji a na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 7 června, 2009

 3. dobrý den potřebovala bych zjistit 4 datumi,jak se kreslí podle majského kalendáře bylo by to možné?

  komentář od Markéta | 14 září, 2009

 4. Dobrý den , stačí říći , jaké konkrétně , rád Vám je zjistím a zobrazím .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 14 září, 2009

 5. Dobrý den ,

  pane Ing.Kochaníku velice mě oslovil Váš web.
  Je natolik rozsáhlý,že ..jsem zde nenašel např. znaky zvěře apd.
  Moc bych si přál od Vás obdržet vyobrazení BÝKa (v aztéckém stylu)
  Také bych byl rád, pokud je to možné, vidět, jak by vypadalo napsané mé jméno tj. Filip

  moc Vám děkuji a přeji Vám hezký den,

  s pozdravem,

  Norba Filip

  komentář od Filip | 4 října, 2009

 6. Dobrý den , odpověď jsem vám poslal , ještě Vám dohledám ten obrázek .
  Na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 4 října, 2009

 7. Dobrý den,mám na Vás malou prosbu. Potřeboval bych rozluštit jeden mayský piktogram. Myslíte,že je možné Vám ho zaslat? A pokud ho rozluštíte,můžete mi k tomu napsat malý komentář,jak jste k tomu došel? Děkuji Hilbert Petr

  komentář od piktogram | 10 března, 2011

 8. Dobrý den , děkuji , že jste si přečetl mé stránky .
  Můžete , samozřejmě , zaslat mi znázornění piktogramu .
  Pokusím se jej rozpoznat .
  Na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 10 března, 2011

 9. Vyobrazení býka v aztéckém stylu neexistuje, protože hovězí dobytek byl do Ameriky dovezen Evropany až po dobytí domorodých říší a zničení původní kultury. Aztékové a Indiáni vůbec hovězí dobytek a tedy ani býka neznali a nemohli ho proto ani zobrazit.
  ¡Utz a wach!
  Mañana

  komentář od Ke komentáři 5. | 21 března, 2011

 10. Dobrý den , děkuji , že jste si přečetli mé stránky .
  Dotaz na vyobrazení býka v aztéckém stylu mi byl poslán již dávno v roce 2009 . Já jsem samozřejmě odpověděl , že tato domestikovaná zvířata neměli , nicméně že znali divoké buvoly (bizony) , i když přímo v oblasti Mexiců – Aztéků se pochopitelně nevyskytující , ale setkali se s nimi obchodníci a podobně .Ale jelikož si i podrobení domorodí obyvatelé ponechali tak jako tak svůj styl , tak nicméně , když k nim bylo cokolv , tedy i domestikovaná zvířata z Evropy dovezena , tak je zakreslovali svým způsobem , tedy odlišně od způsobu , který by použil ve stejnou chvíli např. Evropan , přišedší do Střední Ameriky .
  Takže jsem tomuto tazateli poslal vyobrazení býka , nicméně pochopitelně pořízené až v době , kdy tato zvířata byla dovezena Evropany . Takže se nejedná samozřejmě o vyobrazení z předkolumbovské doby .
  Na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 21 března, 2011

 11. Dobrý den,chci se zeptat. Prý je i piktogram znázornující novou éru zvanou 9 nebí. Je to pravda? momentálně by měla být doba pekla a to do 21.12.2012. Poslal by jste mi ho prosím?Děkuji

  komentář od Piktogram | 22 dubna, 2011

 12. Dobrý den , děkuji za shlédnutí mých stránek , je tomu tak . Mayové i ostatní středoamerické národy , kteří se inspirovali navzájem , ale především od Mayů , měli třináct pánů dne a devět pánů noci (cosi jako denní a noční úseky dne , něco jako „hodiny“ . Dále měli rozdělen vesmír na devět úrovní podsvětí a třináct úrovní nebe .
  Takže 9 nebí je vlastně devět nebe , tedy devátá sféra nebe , čili chicnahui omeyocan , resp. také chicnahui tamoanchan .
  U Mexiců Aztéků se nejnižší , devátá úroveň podsvětí nazývala Mictlan (Lugar junto a los muertes – Místo hojné na mrtvé , asi jako obdoba Hádovy podsvětní říše )
  U Mayů se podsvětí nazývalo Xibalbá .
  Piktogram Vám pošlu na Váš email .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 22 dubna, 2011

 13. Dobry den
  Mohl byste mi prosím poslat materiál podle kterého by se dali rozlustit piktogrami v obilí (tzv.kruhy v obilí).
  Dêkuji

  komentář od tomik | 24 dubna, 2011

 14. Dobrý den , děkuji Vám za Váš dotaz .

  V emailu Vám pošlu stálé odkazy , kde se můžete pokusit jednotlivé znaky porovnat .

  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 24 dubna, 2011

 15. Dobrý den, moc Vám chci poděkovat, protože tohle je snad jediný web na světě, kde najdete všechny symboly pohromadě. Hledala jsem snad všude a nic moc, ale tady je to všechno pěkně popořadě.

  komentář od wow | 19 května, 2011

 16. Dobrý den , děkuji Vám za shlédnutí webových stránek .
  Vždycky , když mi vybyde trochu času , tak se snažím doplnit jednotlivé pojmy ze života Mayů a dalších středoamerických národů , aby se lidé zajímající se o Střední Ameriku , mohli snadněji dozvědět informace o jejich nauce a životě .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 19 května, 2011

 17. Chtěl bych se zeptat na třetím kole mayského kalendáře jsou uvedené symboly znaků.Jak následovaly za sebou v náledujícím pořádí a jejich číslování

  komentář od Ant.Stach | 19 srpna, 2011

 18. Dobrý den , děkuji Vám za shlédnutí stránek a za Váš dotaz .
  Odpověď Vám pošlu na email .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 19 srpna, 2011

 19. Dobrý den pane Kochaník,začínám se ponořovat do tajů Mayského kalendáře,ale zatím jsem se nedočetl nikde o velikostech (průměrech)malého ,středního a velkého kola.Zajímalo by mne jaké tyto tři kola měla průměry.
  Děkuji s pozdravem Stach.

  komentář od Ant.Stach | 20 srpna, 2011

 20. Dobrý den , děkuji Vám za optání , pokusím se Vám odpovědět zítra .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 22 srpna, 2011

 21. Dobrý den mohl byste mi prosím poslat materiály podle kterých by se dali rozlustit piktogrami v obilí.
  Děkuji.

  komentář od Alice | 27 března, 2012

 22. Dobrý den , Alice , děkuji za dotaz .
  Potřeboval bych ale vědět, jestli ty piktogramy mají vzhled mayských znaků .

  Předpokládám , že ano , tak vám posílám v emailu průvodce znaky mayskými a ještě odkaz na další znaky .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 27 března, 2012

 23. Dobrý den , Alice , děkuji Vám za dotaz .
  Potřeboval bych ale vědět, jestli ty piktogramy mají vzhled mayských znaků .

  Předpokládám , že ano , tak vám posílám v emailu průvodce znaky mayskými a ještě odkaz na další znaky .
  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 27 března, 2012

 24. Prosim o vysvetleni znaku omegy,kdyby to slo tak v mayskem kalendari.Nebo z keltske doby.

  komentář od Honza | 10 listopadu, 2012

 25. Dobrý den, odpověděl jsem Vám na Váš email, snad to bylo dostačující .

  Na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 1 ledna, 2013

 26. Dobrý den, velmi mě zaujal váš web a chci se zeptat jestli by bylo možné najít vyobrazení určitých slov. Na internetu jsem dohledal jenom preklad, ale nenasel jsem prislusne piktogramy. Potreboval bych tyto slova – rodina, dekuji, obet. Dekuji za odpoved

  komentář od David petrů | 10 dubna, 2013

 27. Dobrý den , děkuji Vám za shlédnutí stránek .
  Myslíte ta slova rodina , děkuji , oběť v mayském jazyce a dále jak se vyobrazí příslušné znaky , jež dají zvukovou podobu v mayském jazyce .
  Podívám se , jak se zapisují a pak Vám vyobrazení slov zašlu .

  Zatím na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 10 dubna, 2013

 28. Dobry den, presne tak, jde o ty slova. A kdyby jste mel cas a chut, potreboval bych jeste slova SVOBODA, UCTA, ZIVOT, SMRT a POKORA. Byl bych Vám zavázán. Mockrát Vám děkuji
  Zatím na shledanou

  Petrů

  komentář od David Petrů | 10 dubna, 2013

 29. Dobrý den , podívám se i na ta ostatní a najdu znaky, které by ta slova mohly složit , ikdyž nebudou přímo uvedená jako jejich překlad , ne všechna jsou známa , jak se zapisovala .
  Zatím na shledanou

  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 10 dubna, 2013

 30. Dobry den,cely zivot me Mayove provazi,snazim se ziskat veskere informace sama pro sebe badat a objevovat. Poslednich deset let ,vzdy kdyz narazim na necim zvlastnim nektereho z bohu,po prostudovani ,si nechavam jeho nejtipictejsi vyobrazeni vytetovat. Obracim se na vas s prozbou,jelikoz me znalosti zdaleka nestaci. Rada bych vedela jak by se mohlo vyobrazit slovo/uplnek v kombinaci s cislem 28. Predem velice dekuji za vasi odpoved. S uctou Magdalena

  komentář od Magdalena Jerabkova | 8 října, 2015

 31. Dobrý den ,

  děkuji Vám za přečtení stránek, ano, podívám se Vám na způsob zápisu.

  Není to příliš složité, číslovka 28 se zapisovala dvojím způsobem, buď jako číslo, matematicky, nebo jednotlivé číslice obrázkem hlavy, ale i tak řazený v duchu matematického zápisu, který (ten obrázek) se mohl mírně lišit u jednotlivých mayských národů, ale v zásadě je shodný. Asi jako například máme mnoho druhů zápisu písmene a, a stále je to písmeno a (třeba různé fonty pro vyobrazení v operačním systému, nebo pro volbu tisku v textovém či obrázkovém editoru, je jich několik tisíc).
  Podobně slovo úplněk se ve většině mayských jazyků vysloví vpodstatě shodně a také i zapíše.
  Pravděpodobně jedním či dvěma znaky.
  Mayských jazyků se v současnosti rozlišuje 34, ale jsou si v zásadě velmi podobné, liší se mezi sebou asi tak podobně, jako třeba různé slovanské jazyky i co do gramatiky a slovní zásoby, například důležitá slova se řeknou i v těch dosti odlišných téměř shodně a jiná zase velmi odlišně, případně totéž slovo, jež znamená v jednom jazyce nějaký pojem, tak se jím v jiném jazyce rozumí něco trochu jiného, ale s tím pojmem příbuzného.
  Tak se Vám na to v brzké době podívám a zatím na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 9 října, 2015

 32. Dobry den,velice vam dekuji za tak bleskovou a obsaznou odpoved.Velice si vazim lidi jako jste vy,lidikteri delaji veci se zapalem a radi se o sve vedomosti podeli.Budu velice rada pokud sinajdete chvilenku na graficke znazorneni.
  S velikou uctou a pranim hezkeho dne
  Magdalena

  komentář od Magdalena Jerabkova | 11 října, 2015

 33. Dobrý den, ano děkuji Milan Kochaník

  komentář od aztli | 11 října, 2015

 34. Dobrý den, skvělý výklad a ucelené informace… čím více se ale o mayském kalendáři snažím zjišťovat, tím více se do toho zamotávám 🙂 V Mexiku jsme si koupili přívěšky s měsíci narození (myslela jsem původně, že to jsou znamení zvěrokruhu), ale u různých prodejců byly data, kterým měsíce odpovídají jiná. Lze tedy určit, jaké období našeho kalendáře odpovídá jakému měsíci? Třeba že Xul je od 20.11. do 11.12.? děkuji moc. Zuzana M.

  komentář od Zuzana | 12 října, 2017

 35. Dobrý den ,

  děkuji Vám za shlédnutí stránek.
  Ano, lze určit, jakému období našeho kalendáře odpovídá znamení na konkrétním přívěšku.

  Je několik systémů, které vyjadřují, jakému datu podle našeho kalendáře odpovídá datum v mayském kalendáři.

  Tím,že mayských národů je cca tolik, kolik je mayských jazyků tedy 34 a některé jsou vzájemně i velmi odlišné, tak mohlo také podobně dojít k tomu, že ve stejnou chvíli, tedy ve stejný den mohli mít jiné datum například Kakchikelové a jiné například Itzové (jedni jsou na východě Guatemaly a druzí na severu Yucatanu).
  Dá se to dnes s velkými sice obtížemi, ale zjistit. Takže datum, které je takto převedeno, bude odpovídat nejspíše tomu nejvíce rozšířenému . Totiž, v jednu chvíli mohli také používat i odlišné mayské národy (i vzdálenostně) stejné znaky ve stejný den, ale pak mohlo dojít k „pauze“,(v důsledku nějaké pohromy, válka či epidemie či přírodní živly a pod), kdy se staré znalosti nezachovaly a oni „nějak“ pokračovali s číslováním dní dále. I to se na některých příkladech na území obývaných mayskými národy ukazuje.
  Tak pokusím se Vám to datum převést na naše evropské .

  Tak zatím na shledanou
  Milan Kochaník

  komentář od aztli | 12 října, 2017


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: