Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

O názvu Amerika

Sice se v učebnicích uvádí  , že ten kontinent nazval Waldseemueller (HýLakoMylos – tak si rovněž říkal , je to to samé , co německy , tedy zde řecky) dle Ameriga Vespucia , lodního dodavatele ze Seville .

Jenže ve své knize Průvodce kosmografií (Introductio cosmographiae)  uvádí , že :“Čím to , že jméno , kterým chci nazvat tuto novou zámořskou zemi  a vyznamenat tak sevillského lodního dodavatele jménem Amerigo Vespuci , tak dobře „pasuje“ do již stávajícího jména ,, kterým je země pod hvězdou Merika “ .

Tohle jméno té země kolovalo po námořních krčmách té doby a kartograf jménem Les – Jezero – Mlynář , kterým měl též zálibu v řeckých názvech , proto HÝ-LAKO-MYLOS alias  WALD – SEE – MUELLER  , prostě chtěl pojmenovat nový kontinent dle A. V. Přičemž zvažoval možnost Ameri(go) + gai .

(Samozřejmě , že znalosti o tomto kontinentu již byly mlhavé , kdo se např. pamatoval na prince velšského Madoca , za těch 300 let znalosti prostě vyhasly).

Asi jako bych se zeptal , kdo ví , kdo byla ona tajemná milenka Jiřího Washingtona před 250 lety někde , tehdy v koloniích jejího Veličenstva , dnešních  USA , přičemž dopisy , „jí“ adresované a psané rukou Jiřího Washingtona , se dochovaly ) .

Takže se dá říci , že díky šťastné koincidenci tak ve jménu Ameriga Vespucia „ožilo“ prádávné existující označení , které lze najít v knize KNIHA ZÁŘE (Sófer Ha Zóhar) . Tedy v upravené verzi Ameri(go) + Gae (polatinštělé řecké GAI) je obsažen řetězec MERIKA , což je hvězda západního obzoru , tak označovaná starými Hebrejci.

Takže WSM , byť chtěl kontinent pojmenovat dle sevillského lodního dodavatel A.V. , tak si byl vědom , že jméno má kontinent , byť do té doby v Evropou neexploatovaný , již nějaký stávající název , což uznával a upřímně se podivoval , jak jméno AMERIGÉ pasuje do hebrejského MERIKA .

Navíc,  dokud nevyvstala potřeba exploatovat , ať již jakýkoliv kontinent (Cristóbal Colón chtěl vlastně exploatovat Indii , ať již jí v danou chvíli jím provedeného objevu bylo cokoliv) , tak jakékoliv jméno , konkrétním aktuálním objevitelem používané , z hlediska aktivního užívání , nepřežilo dobu svého aktuálního objevitele .

„Ameriky“ , prostě dlouhou dobu „Evropě“ , nebylo třeba .

Její skutečná potřeba (objevení Ameriky) a tudíž i potřeba ji nějak uchopitelně  trvaleji pojmenovat , vyvstala v okamžiku známých okolností, vyvolaných poptávkou po komoditách a prodražení jejich způsobu získávání .

Takže , těžko tvrdit , že se jmenuje jen dle sevillského lodního dodavatele.

Již tím , že WSM si tohoto hebrejského označení byl vědom , tak jej to zřejmě ovlivnilo , aby nakonec prosadil tento název , ktery se přechýlil na AMERIKA , což je dokonce ještě „souhlasnější“ s prastarým hebrejským názvem Země pod hvězdou (A)MERIKA . Takže především díky WSM a existujícímu lodnímu dodaveteli A.V. ze Seville se ve jméně tradičním , objevilo to co je jedině navíc a tím je první písmeno „A“ .

Ještě doupravím

6 října, 2010 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář