Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Názvy a zobrazení souhvězdí a dalších nebeských objektů a úkazů u nahuatlem hovořících národů Střední Ameriky . Los nombres de constelaciones y otras objectos del cielo y los fenomenos con los naciónes de nahuatl hablantes de la Central América .Names and imaging of constelations and others celestials objects and phenomenons in nations of nahuatl speaking of the Central America

Zde budou znázorněny souhvězí a další objekty hvězdné oblohy , jak je vnímali , zakreslovali a nazývali lidé , nahuatlem hovořící , tedy např Aztékové , a mnozí další obyvatelé Střední Ameriky , hovořící tímto jazykem .

Ze znázornění lze odvodit , že se jedná o tytéž objekty nebeské oblohy , ale pochopitelně pod vlivem místní tradice označené dle zvyklostí , jak obrazce , které souhvězdí vytvářejí na obloze , vnímali Mexicové Aztékové a další .          

U národů hovořících mayskými jazyky jsou názvy obdobné , jen někde se liší .          

Postupně doplním obrázky a k nim vysvětlení , musím ale také pracovat .          

Obrazce , které v pojetí evropské civilizace jsou presentovány jako pomyslné spojnice hvězdných objektů , jež byly obecně přijaty v praktické astronomii , se pochopitelně do jisté míry liší . Jelikož to je dáno vývojem prostřednictvím mnoha národů , které na sebe vzájemně působily , vyměňovaly si informace a nakonec zakotvily jako ustálené názvy v astronomii a jejích katalozích , jak jsou všeobecně uznávány .  

A podobný vývoj byl pochopitelně i ve Střední Americe .  

Nicméně , i když spojnice mezi jednotlivými výraznými hvězdami se obrazec od obrazce liší , jelikož si přáli v nich vidět své oblíbené pojmy z jimi prožívaného způsobu života , přesto lze je ztotožnit . 

Edificio para la observación del cielo, Códice Bodley. 

Budova pro pozorování nebe , Kodex Bodleyův 

Building for observation of the sky , Codex Bodleys  

ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ PRO POZOROVÁNÍ OBJEKTŮ NA OBLOZE U NÁRODŮ STŘEDNÍ AMERIKY

VENUŠE JAKO VEČERNICE U MEXIKŮ AZTÉKŮ A NAHUATLEM HOVOŘÍCÍCH

 Zde je vyobrazen pozorovatel hvězdné obdoby , jak byl Mexiky vnímán .

MEXICKÝ AZTÉCKÝ ASTRONOM POZORUJÍCÍ OBLOHU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snímek souhvězdí Blíženců – Geminis
El recuerdo del constelación de Gemini
 

SOUHVĚZDÍ BLÍŽENCŮ - GEMINI

       

 

 

 

 

 

 

Níže je znázorněno totéž hvězdné uskupení , jak si jej představovali Mexikové Aztékové    Jelikož jim zobrazení připomínalo půdorys hřiště , nazvali je CITLALTLACHTLI     

 tedy CITLAL(li) + TLACHTLI =  CITLALTLACHTLI     

čili estrella , hvězda + juego de pelota , míčová hra , znázorněná jako půdorys hřiště     

 s dvěma řadami hráčů     

 takže název je Hvězdné hřiště , repektive Hvězdná míčová hra     

    

BLÍŽENCI

 
 
 
 
 
 
 
 

 

METEORITSKÝ ROJ

HVĚZDNÝ DÉŠŤ

HALLEYOVA KOMETA , VYOBRAZENÁ DLE MEXIKŮ AZTÉKŮ

KOMETA HALLEYOVA , ZACHYCENÁ TELESKOPEM NA OBSERVATOŘI

URSA MINOR - MALÁ MEDVĚDICE V ZOBRAZENÍ MEXIKŮ AZTÉKŮ

níže je totéž souhvězí , u nás jako Malá Medvědice , Osa Menor , které si Mexikové Aztékové a nahuatlem hovořící přdstavovali jako ,    

tedy XONECUILLI , vzniklo ze XOCHITL flor , květina) , NECUILLI(torcedura – točení , zákrut , tedy

XO(chitl) + NECUILLI = XONECUILLI      ,  snad zakroucená květina , obrázek by tomu mohl napovídat

MALÁ MEDVĚDICE DLE ZOBRAZENÍ MEXIKŮ AZTÉKŮ

MĚSÍC , VIDĚNÝ TELESKOPEM

MĚSÍC V ZOBRAZENÍ MEXIKŮ AZTÉKŮ

BLÍŽENCI U MEXIKŮ          

Níže je znázorněno souhvězdí Orion , jak je vnímali Mexikové Aztékové  

Al cinturón de Orión los mexicas le denominaban Mamalhuaztli, que son los palos con que se prendía el Fuego Nuevo, Códice Florentino .  

Opasek Orionův , Mexicové nazývají MAMALHUAZTLI , což jsou dřevěné hole , s nimiž se přenáší Nový Oheň . Kodex Florentský

Tím Novým Ohněm se rozumí slavnost při dovršení XIUHMOLPILLI , což je 52 let

Tedy v nahuatlu :  

2 března, 2010 Posted by | Zajímavosti z Mexica | Napsat komentář