Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

O souvislosti s pojmem otroků a Slovanů – About of continuity with therm of slaves and Slaves

Kdysi nám bylo říkáno, ve školní výuce, že Slované se objevili v Evropě až v té době, co se popisuje ve Starých pověstech českých, ale cosi mi říkalo, že to je v nejlepším případě druhá vlna .

Že se nejspíše Slovani vyskytovali v Evropě a pronikli do jihovýchodního Středozemí ještě , než zde Římané začali hrát podstatnější roli ,  o tom svědčí různé názvy .

Např. na západním pobřeží istrijského poloostrova je město a přístav jménem Terst, ale ten se jmenoval za Římanů Targestum , a to je , bez kocovky TARGEST . V tom slově je velmi dobře rozeznat tržišť (e) .To G nás nemusí mýlit, u nás je trh , na jihu mají targ .

Dále je také námořní přístavní město Benátky , tedy Venezia , ale to je jen poitalštěné Venetia ,  tedy tam co je ta VENETIE , místo VENETŮ .

Veneti jsou zcela nepochybně totéž co VENEDI a to jsou Slované v Polsku a Bělorusku, zkrátka svého času to vzali více na jih.

Jméno těch Venetů , alias Venedů , může dost možná pocházet od slova z dávné indoevropštiny UEN – VEN – z toho naše VODA . A mohlo by to znamenat , totéž , jako DANAOVÉ . Tedy že přišli , nebo těm , kteří jim tak říkali, od oblasti vod z Asie .

Alespoň vědci vidí v názvu Venetia to slovo pro vodu indoevropské , ale nerozvíjejí dálo myšlenku , který národ to slovo dopravil a proč, když nesouhlasí se slovanským původem jména, tak proč tedy v neslovanskými národy obklopeném prostředí se neujal tedy příhodnější název pro vodu , odpovídající třeba staré latině , případně etruštině či rhaetštině nebo keltštině ,(okolní oblast  také byla předalpskou Galií) .

Nejspíš není pravděpodobné ,že to je od  slova FENICIA – FENITIA – VENETIA , jelikož si oni tak již ani neříkali . Féničané , kteří po kratší dobu tuto oblast drželi, tak si neříkali ani Punové , ani Feničané , tak jim říkali Římané či Řekové . Oni si říkali podle měst, z kterých pocházeli , např. dle Týru či Sidónu či Karthága .

Ani také od slova blankytný – VENETUS , jelikož to jsou slova, která začali Římané užívat, až si podmanili Itálii až k Alpám , tj. když podmanili Etrusky i Karthagince a jméno již bylo užíváno . A již vůbec ne od  slova Levant , jelikož to se objevilo na scéně až v Anglii (prý 1497 na motivy slova staré franštiny)  až 2000 let poté , co jméno již existovalo

Jméno Levant se objevilo až ze staré franštiny – Levere – pozdvihnouti ( jako název pro země , odkud se „pozdvihuje“ Slunce(neboli tam, kde vychází Slunce – na východě)) – častěji se ale užívalo země Orientu , také bychom mohli říci Blízký východ a z něj pojem země Levantu přes Angličany se teprve dostal k užívání benátským kupcům . Ten název Levere – Levant užívali Frankové na motivy arabského pojmenování jako země Východu (Al Mašrik), případně země Západu (Al Maghreb) .

Danaové (přišedší do Řecka) mají své jméno podle slova TŮŇ  , indoevropské TOŇA , to je vidět ve názvech řek jako TANAIS , DON , DUNAJ , DUNAJEC a podobné , jejichž jména kopírují místa , kudy se zřejmě ubírali .

 

A dále samo slovo Slovan , latinská podoba SLAV , tak nikoliv náhodou se otrokům říká SLAVE , resp. ESLAVE, resp. ESCLAVE , resp. Sklave .

To K v některých jazycích někde je , někde není  , ale to není podstatné.

Zřejmě ta dávná první vlna zanechala usedlé pracovité obyvatelstvo, které bylo převálcováno tu Etrusky, pak Římany , pak Germány .

A jelikož slovanské ženy jsou obecně pohlednější , tak byly pochopitelně bohužel i obchodní komoditou a řemeslně dovední chlapi koneckonců také .

A tak posloužilo slovo jako název národa pro výrobu slova , jež v oněch jazycích značí otrok .

Nebylo to ostatně poprvé, kdy jméno národa posloužilo pro název buď činnosti , nebo k popsání jevu .

Tak např. slovo Vandal , jež příslušelo národu , který vyplenil Řím , ale spíše neúčelně , neboť tím ničením téměř nic nezískal , tak toto slovo celkem správně označuje ničení jen pro samotné neúčelné ničení  .

Nebo Huron, tak jelikož si počínali při boji hlasitě, tak to jméno posloužilo pro označení huronský křik , např. policajti provádějí tzv. hlasitý vstup , asi jim to poradil nějaký policejní psycholog , jelikož to má (ten křik) za účel zmást protivníka , což věděli i divocí Huroni už velmi dávno a policajti na to přišli teprve v nedávné době .

 A jelikož po otrocích jako zdroji pracovní síly byla vždy poptávka a po hezkých ženách pochopitelně rovněž , tak jít na trh s otroky , na kterém byla potávka po tomto slovanském etniku , znamenalo v běžné mluvě jako jít koupit slava , esclava a pod. , tedy zobecněně otroka .

Ostatně ve středozemních jazycích, mám na mysli ty jež vznikly „italizací“ latiny se vrah řekne vlastně také prostřednictvím přirovnání .

Určití Arabové se před bitvou „rozparádili“ kouřením hašiše“ , takže v bitvě řádili jako pominutí , tak jelikož konzument hašiše je hašašín , tak evropští bojovníci, kteří měli z těchto hašišem zdivočelých bojovníků obavy a jelikož věděli , že vraždí hlava nehlava , tak toto slovo hašašín převzali do svých jazyků a jelikož to H počáteční se v těchto (kastilština , katalánština , franština , provanština , italština a pod.) nevyslovuje , tak později už psali jen asasin , resp . jelikožtam byl ten zvuk š , tak assasin .

Takže dnes slovo vrah je prostě assasin a zavraždit je assasiner a pod .

Čili název etnika (zde konzumentů hašiše) posloužil pro výrobu slova vrah, dodnes v té zvukové podobě užívaného .

Jinak ti Venetové byli obecně pokládáni za zručné námořníky .

A jejich venetské písmo je i poněkud starší, než germánské .

Nápisy těchhle Slovanů z první vlny , staré minimálně tři tisíce let , se našly také na Krétě a na území bývalé Ilirie (přibližně v místech Epeiru, alias dnes Albanie) .

Jsou ale nicméně v písmu místním , ale na tom není nic zvláštního, pomocí písma na podobném fonetickém principu se dá vyjádřit téměř jakýkoliv jazyk .

V podstatě se jen přizpůsobili okolnostem a bylo pro ně jednodušší použít místní písmo .

Něco podobného, jako když Rumuni v Rumunsku píší latinkou , ale Rumuni v Moldavii píší pod vlivem Ruska převážně azbukou . 

I dnešní Němci říkají  v kraji Dolní Lužice , jejich obyvatelům WENDEN a tak vlastně staří římští kronikáři označovali jim tehdy neznámé kmeny z  východu , ale především proto, že jim připadaly příbuzné těm Venetům, ke kterým je nikoliv náhodou přirovnali a které byli v Itálii již dávno před Římany .

Samo slovo Italia je nejspíše také dávného slovanského původu , jelikož sloveso TÁLIT znamená totéž, jako lít , myslilo se tím lít kov .Slováci koneckonců redukují slovo Itálie na Tálie , k základnímu tvaru TALIE přidají příčestí trpné, resp. trpný rod TALIANO a k tomu svou kocovku -sko tedy TALIA(n) -sko a Ital je TALIAN , jelikož ve středozemních jazycích je to Italiano (příslušník národa) .

To „i“ před slovem talia se mohlo objevit až daleko později jako pomocná hláska pro lepší výslovnost , jako třeba spion – espion ,  škola  – escuela , smaragd – esmeril .

Jinak právě ti Venetové prosluli zpracováním kovů , především barevných , u železa nemá smysl říci lít kov, má jinou technologii .

A nikoliv náhodou tuhle činnost pak uměli i Etruskové , např. zlaté zubní korunky a pod , ale až když je převálcovali .Ostatně Etruskové sice také jakoby „zmizeli“ , ale ve skutečnosti jen přejali římské zvyklosti a žijí dál, ikdyž na svůj původ kdysi resignovali a tudíž informace o původu se přerušila a něco podobného se přihodilo s první slovanskou vlnou .

20 února, 2009 Posted by | Otrok a Slovan v evropských jazycích - Slave and Slav in the european languages | 1 komentář