Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

O PŮVODU JMÉNA GUADELUPE VE STŘEDNÍ AMERICE

Jméno Guadelupe , tak  jak je, pochází ze zkomoleného arabského výrazu na Pyrenejském poloostrově Al Vádí Al Luben , tedy Voda Skrytá  a je utvořeno podobně , jako název té známé řeky ve Španělsku Guadalquivir , tedy Al Vádí Al Kebír – Voda Velká . Alespoň to na tom Pyrenejském polostrově dovozoval Dr. Rafael de Baena (současník) .

(Jinak wádí je nejen řeka , ale i kdejaké údolí , ale asi především proto , že v údolí se prostě voda stahuje , tak převládl tenhle výraz ) , ale samotný výraz pro řeku , jenž znamená jen řeka – NAHER , se v arabských názvech ve Španělsku v podstatě neujal , proto také Mauři nedali název Al naher al kebir , ale nicméně mohli říci Naher – Al vádí al kebir , tedy řeka – Vádí Kebír)  . 

Ale není v tom jednotnost, také to může být od arabského výrazu , který převzali zkomolením od Římanů , tedy Vlčí řeka , Al Vádí al Lobo , kde v latině lupus je vlk a pak by to znamenalo , že Arabové (Mauři) jen přeložili  arabsky výraz pro río – řeku jako al Vádí a k tomu již davno zažité slovo lupus (latinsky) ,  lobo (kastilsky) jen přechýlili do arabštiny .

Také případně Vlčí údolí .

Jmenovala  se tak řeka Guadelupe ve Španělsku v regionu Extremadura , jméno dali Mauři  , jak se jmenuje dnes , nemohu zatím zjistit .

 Jiný výklad , kromě nesporného výrazu pro řeku či údolí al Vádí , je arabský výraz pro bílé fazole LUBYA (arabsky) .

Další jiný je prý od arabského slova LABAN – jogurt .

A ještě jiný je Al Vádí Al Hub – , kde Al Hub značí láska , prý řeka lásky , jako že ta voda měla podle Maurů afrodisiakální účinky .

Také se prý tak jmenovala jedna španělská dáma v 16. století v Extremaduře .

A nyní , co to má společného se Střední Amerikou .

Tam se přihodilo setkání jakémusi , nahuatlem hovořícímu domorodci jménem XUAN DIEGO CUAUHTLAHTOAC  , kde XUAN  DIEGO je prostě JUAN DIEGO , kteréžto jméno obdržel od církve coby občanské a to druhé je domácí , jež dávali Mexicové dle tradice svým dětem , tedy CUAUHTLAHTOAC = Águila que Habla – Hovořící Orel , vzniklo jako CUAUH(TLI) + TLAHTOA + -C = CUAHTLAHTOAC , KDE CUAUHTLI – águila – orel , TLAHTOA – hablar – hovořit a koncovka -C tvoří přídavné jméno utvořené od slovesa .

Jemu se prý zjevila (dá se říci že především církvi jako na zavolanou , není vyloučené , že to mohlo být zinscenované , jelikož jeden z prvních papežů na adresu křesťanství poznamenal :“Dobře nám posloužil tenhle mýtus o Ježíšovi“ , asi věděl , co říká .) , Panna Maria .

Do té doby totiž se domorodí obyvatelé do nového náboženství nehrnuli , pro ně byl křesťanský bůh prostě jedním z řady dalších bohů , jenž jim byl v životě presentován .

Po tomto zázračném setkání se naopak k tomuto novému náboženství alias křesťanství sami dobrovolně hlásili .

A nyní k tomu jménu .

To setkání se prý odehrálo na místě , zvaném TEPEYAC (Lugar en la punta del cerro – Místo na výspě vrchu (TEPE(C) + YA(CATL) + (-C), TEPEC – cerro – vrch , YACATL – nariz – nos(jako vystrčená část těla-obličeje coby výčnělek , výspa)) , kde jako prý ta Panna Maria vyslovila přání , aby zde byl postaven kostel a že pravila , že COATLAXOPEUH , tedy Hada jsem zašlápla a to prý jako Španělé zkomolili na GUADELUPE .

Jinde jsem se zase dočetl ,že prý pravila jako Pošlapaný kamenný had a že to je jako TECOATLAXOPE  a že  prý ta jako Panna Maria tím novým náboženstvím , obrazně řečeno zašlápla hada , jímž  byl míněn asi velmi známý QUETZALCOATL – sice Opeřený had , ale spíš ve smyslu Vzácný Had (jelikož quetzaltototl je vzácný opeřenec , o to více i samotné peří). Jako že prý chtěli tím slovem Zašlápla jsem hada , jako že pokořila , resp, zničila předchozí , dosavadní náboženství , ta Panenka řečená Maria .

Jinak ale to slova zašlápnouti, příliš nesedí , jelikož to je TLAXOQUEQUETZA, takže by to musilo spíše být COA(tl) + TLAXOQUE(QUETZA) + UH (suffix) .

Ta druhá verze Kamenného hada zašlápla , tak TE(tl) + COATL = TECOATL – kamenný had, zde souhlasí  , ale dále to sloveso rovněž jen zčásti .

V klasickém nahuatlu by se věta Já jsem zašlápla kamenného hada řeklo :

In tecoatl nitlaxoquequetzah , ještě se dalo psát slovo had jako COHUATL , ale to se pak v klasickém n. zjednodušovalo .

Quetzalcoatl ale nebyl žádný krvelačný bůh (bohužel laskyplní křesťané to paušalizují , spíše je to nezajímá – mají přeci svého dokonalého boha) , naopak přinesl lidem vědění a dovednosti (pokud to náhodou nebyl třeba učitel z vesmíru , jak jej také nazývali). Krvavé oběti , když už tak, byly určeny samotnému Slunci (tomu na obloze) a již vůbec ne bohu Slunce jménem TONATIUH , jelikož ten již dávno ani u Mexiků v Tenochtitlanu nebyl v kursu . Ještě jeho uctívání poněkud přežívalo , sporadicky, ve městě Texcocu , asi jako pozůstatek starého náboženství , dost možná z doby Teotihuacanu . A také se obětovalo  HUITZILOPOCHTLI-ovi , což je Kolibřík řečený Levácký (užívající Levé ruky) , ale prý také Kolibřík na Levo (jako že na Levo je Západ a tudíž kolibřík Západu ) . Také se mu říká YAOTECUHTLI – Pán Válečník , takže kvůli tomu válčení by to ještě nějak sedělo , ty oběti . Ti , co nepadli na bojišti , tak skončili na obětišti .

A ještě jinde jsem se dočetl , že ani jedno , ani druhé , ale že prý samotné jméno toho domorodého Mexica řečeného CUAUHTLAHTOAC  , že prý zkomolili Španělé jako GUADELUPE  , jelikož jim to připomínalo jim známé slovo ze Španělska .

To , že to Španělé jak v prvním , tak v druhém případě vyslovovali  jako jim dávno , od maurských dob známé jméno španělské řeky v kraji Extremadura coby název daný Maury , by nebylo nic zvláštního , jelikož např. Cortes byl markýzem Cuernavackých údolí , ale slovo CUERNAVACA , tedy CUERNA VACA (Roh kraví) vzniklo také zkomolením názvu domorodého v jazyce nahutlau a sice CUAUHNAHUACO – Lesy obklopeno – CUAHU(ITIN) +  (A)NAHUAC + -CO , to HU se přeřazuje na UH , jelikož následuje po redukci následujícího slova souhláska .

 

O tomhle zázraku mají své pochybnosti i tehdejší současníci z řad  toho španělského biskupa De Zumárraga , i pozdější badatelé , zkoumající život a skutky toho De Zumárragy , jelikož se prý ten text o tom zázraku pořídil až daleko později , když již se během krátké doby mnoho indiánů stalo křesťany , což by napovídalo tomu , že to bylo zinscenované a také se v dnes dochovaných textech z té doby dochoval i jakýsi přípis od toho biskupa , že „žádných dalších zázraků již není třeba“ , což by mohlo také znamenat , že když tedy , (za předpokladu , že to bylo zinscenováno), to zaznamenalo to „zjevení“ zřejmý účinek – tj. masově se Indiáni začali hlásit k náboženství , tak pochopitelně žádný další zázrak již nebyl netřeba , jelikož by se podobný úspěch již nemusil opakovat .

Z pochopitelných důvodů se tím církev raději moc nechlubí , jelikož  „z rozjetého vlaku se nevyskakuje“ . Navíc se i sama církev zbavila i svých vlastních lidí , kteří , zkoumajíce toto „setkání s indiánem Juanem Diegem , dospěli k názoru , že se to tak vůbec neodehrálo , a že to bylo až o hodně později jen dopsáno , musili opustit svá místa, jež v církevní hierarchii zastávali – krásný příklad křesťanské snášenlivosti  na principu : kdo pochybuje – musí odejít . A to i v nedávné době .

Co se samotného obrazu na tom indiánském ponchu týče , tak ten byl namalován na příkaz toho biskupa Diega de Zumárraga , z politických důvodů , aby zvýšil působení zázraku a sice namaloval jej domorodý malíř Marcos Aquinus Cipactli .

Také byl prý objeven , jakýsi  pergamen , kde se o tomto zázraku jako píše a že má být jako z onoho 16. století .

Ve skutečnosti jej ale znalci umění považují za podvrh , jelikož opotřebení neodpovídá svému stáří .

O tom všem nechce církev ani slyšet a i své vlastní příslušníky z řad církevních představitelů , kteří toto namítali , umlčela vyhazovem a nátlakem a kampaní proti nim .

Připomíná mi to metody v nějaké organizaci mafianského typu a ne spolek , založený na křesťanské lásce .

Reklamy

Říjen 18, 2009 - Posted by | Zajímavosti z Mexica

komentáře 4 »

 1. Podle mého názoru autor tohoto příspěvku není nestranný.Naopak je patrné,že je velmi velmi proticírkevně zaměřený.Pak ale samozřejmě příspěvek není objektivní.Podle mých zjištění prověřovalo obraz mnoho vědců a umělců včetně odborníků z NASA a závěr je jediný-nedokázali určit jakým způsobem byl vytvořen ani nezjistili jak je možné,že materiál na kterém obraz je nepodlehl zubu času,protože jde o pouhé rostlinné pletivo…tuším z agáve.Stejně tak nikdo nedokázal vysvětlit miniaturu odrazu v oku Panny Marie,kde je možné po zvětšení vidět 12 osob a podle vědců i umělců není v lidských silách takovou miniaturu vytvořit.Právě o tomhle faktu autor patrně záměrně pomlčel.Není myslím také správné dělat z aztéků nemyslící primitivy.Jestliže se za tak krátký čas obrátili na křesťanství,mělo to jistě svůj velmi vážný důvod.Je mi líto,že se na netu objevují takto neobjektivní věci.

  komentář od Můj názor | Prosinec 20, 2010

 2. Odpověď , vzhledem k tomu , že jste mne obvinil z nepravdivého tvrzení , že prý považuji Indiány , za nemyslící primitivy , jsem Vám poslal na Váš email.
  Jen málokdo se jich tak zastává , jako já a studuje jejich jazyk , aby jim lépe porozumněl. To je ale pracné a na to Vy nemáte čas , při vynášení soudů .
  Takže slovy Vaší církve :
  Nesuďte , abyste nebyl sám souzen.
  Hastá luego
  Aneh Cualohtli
  Aztli

  komentář od aztli | Prosinec 20, 2010

 3. Já si právě myslím, že kdo není organizován žádnou církví, je nejvíc objektivní.

  komentář od můj názor | Prosinec 31, 2010

 4. Dobrý den ,
  děkuji , že jste si přečetl mé stránky a článek .
  Já se především zajímám o jazyky , i „z druhého konce světa“ a vždy mne příjemně překvapí , když dokáži tak nějak odhadnout , co které slovo znamená a až daleko později zjišťuji , že to bylo právě tak , jelikož podklady získat je v danou chvíli obtížné .
  Zde jsem chtěl jen jít po stopách toho jména a protože se pochopitelně objevilo s příchodem Španělů , tak jsem musil začít , jak jinak , než „u nich “ na Pyrenejském poloostrově .
  Pak jsem se již spíše bavil tím , jak se pozdější církevní představitelé (jak ve Střední Americe , tak ve Vatikánských kruzích) , dá se říci , nemohou shodnout , jak to s tím jménem je a co horší , neshody řešili i metodami , které do tohoto prostředí prostě nepatří .
  Ale co se týče obrazu na ponchu z agáve se zobrazením zázraku , církev sice jej propůjčila ke zkoumání , ale nikde se nepíše o pokusu zjistit stáří metodou radiokarbonového uhlíku C14 zda odpovídá době toho setkání Hovořícího Orla s Pannou Marií Gaudelupskou .
  Takže to , co zkoumali vědci z NASA , nemusí být nutně tím , co měl při sobě onen Mexic Hovořící Orel , již vzhledem k okolnosti , že sami tvrdí , že látka z agáve vyrží max. desítky let .A navíc se jedná prostě o materiál a na něm pokročilá reprodukční technika a materiál nevyhnutelně nutně podléhá entropii .
  Okolnost, že se nedaří vědcům zjistit, jak byl obraz pořízen a jaký materiál tvoří barvy, tak není ojedinělá . Podobně se dodnes s určitostí neví , čím byl tvořen např. řecký oheň (tak jistě jsou pokusy , jak to ozřejmit) , jak byla , údajně bez lupy, vypilována ozubená kolečka přístroje – astrolábu z Antikythéry a mnohé další .A přesto nikdo netvrdí , že řecký oheň byl zázrak a astrolábium z Antikythéry rovněž . Spíš jen dosud nepochopená technologie .

  komentář od aztli | Leden 1, 2011


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: