Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Něco o elektrogravitaci

lifter

lifter

Ve skutečnosti tento jev není dodnes vysvětlitelný běžnou fyzikou , je znám v podstatě již 80 let .

Sice ortodoxní fyzici z ústavů tvrdí , že prý se jedná o cosi jako iontový  proud a že funguje jen v plynném prostředí .

Vědci se oficiálně naprosto nepokouší jej vysvětlit , na VŠ o něm téměř zmínka a důvodem je nejspíš okolnost, že nejde vysvětlit pomocí oficiálních vědeckých poznatků, tedy tím , co je presentováno jako fyzikální zákony .

Skutečnost nejspíš bude ta, že jelikož není ani z daleka na dosah teorie velkého sjednocení , přenašeče gravitační síly – energetická kvanta gravitony se rovněž nepodařilo zatím detekovat a působení gravitačních vln rovněž ne  , tak není na základě čeho sestavit soubor rovnic , jež tento jev vyjádří v kontextu k ostatním silám , zde elektromagnetické a gravitační .

Koneckomců , kvantová teorie je rovněž v naprostém rozporu s teorií relativity (ohledně okamžitého přenesení informace – sice se to obchází povídáním „býti ve dvou stavech současně“ , ale to je jen umělé výrazivo.

Nakonec i v tak známé věci , jako je elektrický proud, tak zlomovým okamžikem , kdy se volné elektrony dají do uspořádaného pohybu, je okamžik propojení vodiče .Čili „nějakým“ , nikdo neví jakým , mechanismem , se k do té chvíle neuspořádaně se pohybujícím elektronům nekonečně velikou rychlostí přenese informace, že se mají dát do uspořádaného pohybu, bez ohledu na délku obvodu . A v té chvíli , kdy se ty volné elektrony dají do pohybu (cca 1 cm za 1 vteřinu) se od + pólu zdroje vytvoří spontánně vysokoenergetický foton a ten pozitron-elektronovým řetězením , až když urazí celkovou délku obvodu, tak teprve tehdy dojde k přenesení užitečné informace .Čili to, čemu se říká pohyb volných elektronů, tak to není příčina, ale vedlejší efekt. (jelikož přenašečem elektromagnetické síly je pochopitelně foton , a elektron, řečený volný, je jen médiem, po němž ten foton běží a to je pravá příčina toho, že elektrický proud „funguje“ rychlostí světla . Samotný pohyb volných elektronů je nesmírně pomalý (asi 4 m / 1 hodinu) a u vysokofrekvenčního proudu střídavého při stále vyšší frekvenci vlastně takřka stojí na místě (ty volné elektrony) a začne být problém vysvětlit to , jak vlastně běží ty fotony , protože musí propojovat celý okruh a navíc běhají obousměrně, a vzhledem k okolnosti, že změna polarity za jednotku času může být tak rychlá, že nestačí při té změně ani jeden celý okruh vykonat a pak začne být otázkou, co se tam vlastně odehrává .  Tak , jak se to „učí “ ve škole , tak se nakreslí nicotný okruh krátké délky a kantoři vyrobí tvrzení o přirovnání ke kapalině v hadici)  , ale nikdo nedovede říci , co dělá ten vysokoenergetický foton , který jako energetické kvantum coby přenašeč elektromagnetické síly je již na cestě a těsně před ukončením jeho okruhu dojde ke změně polarity .

Jenže ,(viz níže uvedený projekt pro satelity) funguje i ve vakuu .

Spíše se věc jeví tak, že jelikož jsou bohužel vědci často ješitní a pracují dle hesla co nemůže být, nesmí být a kdyby běžný vědec z ústavu toto  začal popisovat, a zabývat se tím , ostatní jej „ukouší“ , prostě se tím nezabývají , dělají , že jev neexistuje .

Říká se tomu úkazu  Biefeld Brownův jev .

Pracuje asi následovně : Kdybychom vzali váhu (třeba takovou, co se kreslí na budovách soudů) , na jednu stranu položíme kondenzátor deskový a k němu vodiče a zdroj stejnosměrného proudu a kladný pól připojíme k horní desce kondenzátoru , ale ještě nesepneme spínač a na druhou misku vah vyvážíme příslušnou hmotností a po té zapneme zdroj , hmotnost kondenzátoru se odlehčí .

Když přehodíme póly zdroje, kondenzátor naopak poklesne .

Praktické provedení se dá realizovat i doma, zhotoví se tzv. asymetrický kondenzátor – viz obrázek s návodem , který se sestrojí přibližně ve tvaru trojúhelníku a připojí k tzv. kaskádovému měniči napětí ze staré televize nebo monitoru s CRT (cathod ray tube) .

Cca 30000 V a po připojení se docela prudce vznese ten zhotovený asymetrický kondenzátor vzhůru a je nutno jej nejprve připoutat a  vzhledem k VN  také dobře izolovat vodiče .

I  když vědci tenhle jev téměř nevzpomínají , přesto jedno důležité praktické použití mít bude .

Totiž u užitkových satelitů je největším problémem okolnost, že časem na své dráze poklesne a to se , pokud není jeho poloha opravena, může stát příčinou zkázy jinak funkčního satelitu .

Zatím se to řeší klasicky tak, že v satelitu je v nádržích palivo a okysličovadlo a z řídícího střediska se vydá příslušný povel a ten zařídí , že sa zažehne příslušná manévrovací reaktivní tryska a satelit se postrčí .

To vše jde ale jen do té doby, dokud nedojde palivo .

Jediná možnost v současnosti pak  je , dopravit nákladným způsobem v nákladním prostoru raketoplánu palivo a doplnit nádrže .

Je nicméně již připraven projekt , který tohoto , vědou opomíjeného efektu využije .

Součástí satelitu budou rozměrné manévrovací asymetrické kondenzátory a k nim panely s fotočlánky , které budou dostatečným zdrojem stejnosměrného proudu .

Jelikož musí být ty kondenzátory a panely s články o značné hmotnosti , tak jelikož satelit padá na oběžné dráze a tím pádem se ruší jeho tíže , tak i značná hmotnost nevadí .

Pokud dojde k požadavku na korekci dráhy satelitu , tak se prostě vyšle z řídícího střediska signál a ten vydá povel přivést napětí na desky manévrovacích kondenzátorů v potřebné hodnotě a celý komplet pak vykoná pohyb ve směru kladného pólu kondenzátoru .

Ty desky s fotočlánky mohou být pochopitelně permanetně rozvinuté , resp. alespoň částečně, aby bylo vždy k dispozici nějaké napětí , které umožní rozvinout potřebnou plochu panelů s články a po dosažení dostatečného napětí pak případně dobít kondenzátory .

Já osobně si představuji, že ten nabitý kondenzátor snad ve svém okolí „rozředí“ gravitony , tedy energetická kvanta , jež hrají roli přenašeče gravitační síly a jejich naředěním přestane působit to hmotné těleso , jež je produkuje (to je pochopitelně Země) původní silou na satelit a to je to , co se v předchozím případě s váhou jeví jako odlehčení .

Otázka je samozřejmě , jak se tento úkaz chová ve stavu relativní beztíže , daleko od všech přitažlivých těles . Jelikož zde v popsaném případě se satelitem předpokládám , že k odlehčení dojde v obvyklé vzdálenosti od Země , kde je její silové působení patrné .

Jenže v kosmickém měřítku na předmět velikosti satelitu prakticky žádná gravitační síla nepůsobí , takže by pak nebylo co „odlehčit“ .

Takže vysvětlení s gravitony může být jen částí tohoto úkazu .

Jestli tohle zařízení může působit také naopak , jako jakýsi GRASER , který by mohl zařídit dopředný pohyb ve směru kladné elektrody kondenzátoru „zkoncentrováním“ gravitonového paprsku , to je otázka .

GRASER by měl být cosi jako obdoba laseru , tedy zesilovač gravitačního vlnění . (gravity amplification stimulated by emision of radiation)

Problém je zatím v tom , že se ještě nepodařilo detekovat přenašeče gravitační síly energetická kvanta gravitony a bohužel ani její další projev (té gravitační síly) , totiž gravitační vlny .

Navíc gravitace je pěti rozměrnou veličinou a elektromagnetické vlnění tří rozměrnou .

Dost možná  třeba ano , ale ti kdo se tím zabývají , tak se snaží být velmi opatrní k jakýmkoliv závěrům.

U gravitačních vln je asi problém největší v tom , že mají zřejmě obrovskou vlnovou délku a malou amplitudu , takže zřejmě jakákoliv gravitační „anténa“ , vyhotovená v pozemských podmínkách , je zřejmě příliš krátká .

O gravitonech ve článku fyzika ve vícerozměrném prostoru .

 

Příště se pokusím více dohledat .

Níže je návod na sestavení funkčního lifteru :

Pozn.: Když se lifter postaví např. na mřížovou podložku a pod ni se vyfoukne kouř , např. ze cigarilla , tak je vidět , jak je tzv. nasáván , což je ten tzv. iontový proud .

Ale nejspíš to je jen vedlejší důsledek příčiny hlavní , pomocí které tento pokus funguje i ve vakuu .

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Reklamy

Duben 5, 2009 - Posted by | Různé

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: