Mexiko v dávné minulosti

Just another WordPress.com weblog

Názvy číslovek v mexickém-aztéckém jazyce nahuatlu – names of numerals in the mexico´s – aztec´s language nahuatl

Číselná soustava Aztéků je přesně dvacítková včetně řádů , i když na rozdíl od Mayských národů nepřevzali pojem nuly a poziční způsob zápisu čísel.

Dá se říci, že je důslednější, než naše desítková, jelikož se do ní promítlo mnoho vlivů (té desítkové).

Kupříkladu máme řád deset, sto, tisíc, ale další již nemají samostatné názvy, stotisíc je jen opakování vypůjčené od předchozích a milion je cosi jako velký tisíc (koncovka -on je zveličenina , jako třeba CASA -(dům), CAS(ILLA )-(domek),  CAS(ONA) – barabizna, velký dům a další jako bilion, oktilion jsoujen složeniny zase předchozích (milion na druhý, osmý apod) .

 

Tedy :

Ce  – jedna – 1

Ome – dvě – 2

Yei – tři – 3

Nahui  – čtyři – 4

Macuilli – pět – 5

Chicuace  – šest ,  vlastně pět jedna – 6

Chicome  – sedm , vlastně pět dva -7

Chicueyi  – osm , vlastně pět tři – 8

Chicnahui  – devět, vlastně pět čtyři – 9

Matlactli  – deset -10

Matlacce  – jedenáct , vlastně deset jedna – 11

Matlacome  – dvanáct, vlastně deset dva – 12

Matlacueyi  – třináct, vlastně deset tři (také matlacyei) – 13

Matlacnahui – čtrnáct , vlastně deset čtyři – 14

Caxtolli – patnáct – 15

Caxtolce – šestnáct, vlastně patnáct jedna – 16

Caxtolome – sedmnáct, vlastně patnáct dva – 17

Caxtolyei  – osmnáct, vlastně patnáct tři – 18

Caxtolnahui – devatenáct, vlastně patnáct čtyři – 19

Cempoalli – dvacet , vlastně jednou dvacet – nová řádová číslovka , správněji je ale 20 místo poalli říci  pohualli a to znamená doslova počet , tedy cempohualli – jednou dvacet – 20

Je zajímavé, že ve slově macuil(5) , matlactli(10) je obsaženo slovo ma(itl) – ruka , a Mayové zakreslují číslici pět jako pruh – dlaň v průřezu – čili obsahuje pět prstů, samotné prsty rovněž v průřezu, tedy jako tečky

Dále je zajímavé, že pro „připočítavání v případě nejnižší, tj. první pětky užijí nikoliv vlastního jména pro „pět“, ale slova CHIC + číslo 1,2,3,4,

zatímco v případě druhé pětky a třetí pětky tak nečiní, tj, důsledně přičítají k vlastnímu jménu druhé pětky i třetí pětky čísla 1,2,3,4 .

Dále od čísla dvacet a výše důsledně říkají jednou dvacet + přípočet

A také důsledně , co je vpředu, značí kolikrát násobeno, co je vzadu, značí to ,co je připočteno k tomu, co násobeno

Cempoalce – dvacet jedna , vlastně jednou dvacet  jedna – 21

Cempoalome – dvacet dva , vlastně jednou dvacet dva – 22

Cempoalyei – dvacet tři , vlastně jednou dvacet tři – 23

Cempoalnahui – dvacet čtyři , vlastně jednou dvacet čtyři – 24

Cempoalchic – dvacet pět, vlastně jednou dvacet pět – zde je zajímavé, že neužijí pro přípočet vlastního jména první pětky čili neřeknou cempoalmacuil – 25

Cempoalchicome  – dvacet sedm , vlastně jednou dvacet pět dva – 27

Cempoalchicueyi – dvacet osm, vlastně jednou dvacet pět tři – 28

Cempoalchinahui – dvacet devět , vlastně jednou dvacet pět čtyři – 29

Cempoalmatlactli – třicet, vlastně jednou dvacet deset – 30

Dále je

Cempoalmatlacce – třicet jedna , vlastně jednou dvacet deset jedna atd. – 31

pak

Cempoalcaxtolli – třicet pět , vlastně jednou dvacet patnáct – 35

Ompoalli – čtyřicet, vlastně dva(krát, dvojí) dvacet – 40

Ompoalmatlactli – padesát , vlastně dva dvacet deset  – 50

Yempoalli – šedesát , vlastně tři(krát, trojí)  dvacet – 60

Yempoalmatlactli – sedmdesát , vlastně tři dvacet deset – 70

Nauhpoalli – osmdesát , vlastně čtyři(krát, čtverý) dvacet – 80

Nauhpoalmatlactli – devadesát , vlastně čtyři dvacet deset – 90

Macuilpoalli – sto , vlastně pět dvacet , zde je zajímavé, že pro násobek použijí vlastní název pětky – 100

Macuilpoalliatlactli – stodeset , vlastně pět dvacet deset – 110

Matlacpoalli – dvěstě , vlastně deset dvacet – 200

Caxtolpoalli – třista , vlastně patnáct dvacet – 300

Caxtolnauhpoalli – třistaosmdesát , vlastně patnáct čtyři dvacet – 380

Caxtolnauhpoalmatlactli –  třistadevadeát , vlastně patnáct čtyři dvacet deset – 390

Centzontli – čtyřista ,nová řádová číslovka  (doslova to znamená bezpočtu, asi jako že čtyřista byl pro ně velký počet) a zároveň to znamená jednou čtyřista, jelikož jednou je Cem , ale slovo začíná na Cen a výslovost by byla nezřetelná, jelikož by pak musili vyslovovat Cemcentzontli a mezi Cem a Cen není vzhledem k nosové hlásce rozdíl – 400

Caxtolnauhtzontli – sedm tisíc šest set , vlastně patnáct čtyři čtyřista – 7600

Xiquipilli – osmtisíc , nová řádová číslovka , není bez zajímavosti , co vlastně to slovo znamená , značí pytel, měšec , vak ,  tlumok , batoh , ruksak , čili něco, co představuje velké množství v uzavřeném objemu a grafický znak pro osmtisíc byl právě tím, co to slovo znamená, tj. zakresloval se jako vak (pytel) v jejich dvacítkovém systému, i když nepozičním tj. bez nuly  – 8000

 

AZTÉCKÉ ČÍSLICE

AZTÉCKÉ ČÍSLICE

 

 

 

 

 

 

PŘÍKLADY UŽITÍ

PŘÍKLADY UŽITÍ

 

 

dopíši

Reklamy

Únor 16, 2009 - Posted by | Zajímavosti z Mexica

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: